Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Fastholdelse af ansatte medarbejdere

Hvilke krav skal man overholde når en medarbejder har problemer med at udføre sit job på grund af et handicap? Og hvilke muligheder har man for at få hjælp til at fastholde medarbejdere?

Hvad nu hvis  Du skal være opmærksom på  Mere information 
Der er brug for en særlig indsats for at fastholde en medarbejder, som har pådraget sig et handicap i sin fritid.

Medarbejderen er beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling, og du skal undersøge mulighederne for rimelig tilpasning, herunder eventuelt muligheden for kompenserende hjælpemidler eller assistance fra jobcenteret.

Det har ingen betydning, at skaden er sket i medarbejderens fritid.

Læs mere om handicap her

Læs mere om rimelig tilpasning her

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger her

 

Der er brug for en særlig indsats for at fastholde en medarbejder, som har pådraget sig et handicap i forbindelse med arbejde. Medarbejderen er beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling, og du skal undersøge mulighederne for rimelig tilpasning, herunder eventuelt muligheden for kompenserende hjælpemidler eller assistance fra jobcenteret.

Læs mere om handicap her

Læs mere om rimelig tilpasning her

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger her

 

Du har en medarbejder ansat i fleksjob, hvor der er behov for at øge skånehensynene.

Når der er tale om fleksjob, kan der være tale om et handicap som betyder, at vedkommende er beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling.

Hvis der sker en forværring af medarbejderens helbred, skal du undersøge mulighederne for yderligere rimelig tilpasning. Kontakt eventuelt jobcenteret for at høre om muligheder for kompenserende foranstaltninger. 

Læs mere om handicap her

Læs mere om rimelig tilpasning her

Du har en medhjælpende ægtefælle, som får et handicap.

Hvis den medhjælpende ægtefælle har en ansættelseskontrakt og der udbetales løn, er vedkommende omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling som øvrige ansatte.

Hvis der til den medhjælpende ægtefælle overføres overskud fra virksomheden, er der ikke tale om et ansættelsesforhold, og ægtefællen er ikke omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling.

Læs mere om handicap her

Læs mere om rimelig tilpasning her

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger her

 

Du får løst opgaver hos en person med et handicap, hvor du ikke betaler løn men betaler pr. faktura.

Personen er ikke ansat hos dig, og du har derfor ikke nogen forpligtelser efter Lov om forbud mod forskelsbehandling.  
Sidst opdateret 8. mar 2017