Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Mentor

Ordning  Hvad og hvordan?  Hvem betaler - og hvor meget? 
Mentor  En mentor kan være en leder eller kollega, som yder en særlig støtte til en medarbejder med udfordringer ved at komme og være på arbejde. Støtten er midlertidig, da der er en forventning om udvikling hos den pågældende.

Støtten kan bestå i at deltage i det sociale på arbejdspladsen, koordinere indsatsen med jobcenter, særlige trivselssamtaler osv.
Jobcenteret frikøber den tid, som mentoren bruger på ordningen. Virksomheden får altså dækket hele lønudgiften af jobcenteret. 
Sidst opdateret 18. nov 2016