Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning)

Ordning  Hvad og hvordan?  Hvem betaler - og hvor meget? 
Hjælpemidler

En virksomhed kan få hjælpemidler til en medarbejder når:

  1. Det er af afgørende betydning
  2. Det er ikke almindeligt forekommende på arbejdspladsen - udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forventes at afholde
  3. Det kompenserer for en konkret funktionsnedsættelse

Hjælpemidlet kan både være arbejdsredskaber (fx letvægtværktøj, specialsyede sikkerhedssko, talegenkendelse, iPad) eller arbejdspladsindretning (fx lift, udvidelse af dørkarme, afskærmning)

Jobcenteret afholder hele udgiften til hjælpemidlet, som kan bevilges som udlån eller tilskud.

Ved udlån ejer jobcenteret hjælpemidlet, som afleveres, når medarbejderen ophører i stillingen.

Ved tilskud er det virksomheden, som ejer hjælpemidlet.

Sidst opdateret 28. feb 2017