Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

§ 56–aftale efter Sygedagpengeloven

Ordning  Hvad og hvordan?  Hvem betaler - og hvor meget? 
§ 56 – aftale  Arbejdsgiveren har mulighed for via en § 56-aftale at få refunderet udgiften til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig lidelse har en væsentligt forøget fraværsrisiko.  Når en aftale efter § 56 i Sygedagpengeloven er indgået, får arbejdsgiver sygedagpengerefusion allerede fra medarbejderens første sygedag. 

Sidst opdateret 28. feb 2017