Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Oversigt over støtteordninger

Hvis din medarbejder har et handicap, som har betydning i jobbet, kan du søge jobcenteret om forskellige former for kompensering. Formålet er at skabe lige muligheder for erhvervsudøvelse for personer med handicap.

Anvend de kompenserende ordninger

Når man ser på mulighederne for handicapkompensering i erhverv, er der ingen specifikke krav til handicappet. Der findes ikke en særlig liste over diagnoser eller krav til en bestemt méngrad. Det vigtige er at se på hvad, der skal til for at opnår eller fastholde et job.

Det er altid jobcenteret, der skal foretage en vurdering i den konkrete sag. De kompenserende ordninger udelukker ikke hinanden, men kan kombineres for at opnå tilstrækkelig kompensering.


Hent og print et samlet dokument over de forskellige ordninger her (PDF) 

Sidst opdateret 9. mar 2017

Brug for mere viden?

Hotline til Specialfunktionen Job & Handicap

Telefon 33 96 37 37

Mandag til fredag fra 9:00 til 12:00

Torsdag fra 9:00 til 15:00

Kontakt din medarbejders jobcenter

Klik her for en oversigt over jobcentrenes nøglepersoner