Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Rimelig tilpasning af arbejdspladsen

En arbejdsgiver skal foretage rimelig tilpasning, når en medarbejder på grund af handicap har brug for det for at kunne fungere på arbejdspladsen på lige vilkår med andre.

Hvad betyder rimelig tilpasning?

Kravet om rimelig tilpasning betyder, at en arbejdsgiver har pligt til at forsøge at indrette arbejdet og arbejdspladsen sådan, at en medarbejder med handicap eller sygdom har mulighed for at fungere i jobbet. Det kræves hverken, at en arbejdsgiver ansætter, forfremmer eller beholder en medarbejder, hvis vedkommende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen.

Men vær opmærksom på, at når en medarbejder har et handicap, har arbejdsgiveren pligt til at træffe de foranstaltninger eller tilpasninger, der er hensigtsmæssige i forhold til den pågældendes konkrete behov. Tilpasningerne skal gøre det muligt for medarbejderen at udføre de væsentligste funktioner i jobbet. Det kalder man rimelig tilpasning. 

Rimelig tilpasning kan fx være

 • Nedsat arbejdstid
 • Ændret opgavefordeling
 • Omplacering til andet arbejde inden for samme stillingstype
 • Tilpasning af muligheder for uddannelse og instruktion
 • Særlig indretning af inventar, lokaler og udstyr, eventuelt bevilget af jobcenteret
 • Personlig assistance gennem jobcentret

Uforholdsmæssig stor byrde?

Pligten til rimelig tilpasning gælder dog ikke, hvis det vil betyde en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver. Om byrden er for stor, afhænger blandt andet af:

 • Virksomhedens størrelse og økonomiske situation
 • Stillingens karakter
 • Omkostningerne ved tilpasningen
 • Eventuel merbelastning af øvrige medarbejdere
 • Om jobcentret kan støtte

Husk altid at dokumentere de indsatser, som sættes i værk i sagen, og de overvejelser der ligger bag. Herunder også, hvis en foranstaltning vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde.

Sidst opdateret 8. mar 2017