Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Fastholdelse af medarbejdere

Når du gør en indsats for at fastholde en medarbejder, kan du bevare vigtige kompetencer i huset. Læs her om nogle af de ting, der er gode at være opmærksom på.

Husk når du fastholder

Når du ønsker at gøre en indsats for at fastholde en medarbejder med et handicap, kan du fx gøre følgende:

  • Undersøg i dialog med din medarbejder hvilke konkrete behov, der er for tilpasning
  • Kontakt jobcentret tidligt i forløbet for at høre om mulighederne for støtte gennem jobcentret.
  • Kontakt din arbejdsgiverorganisation eller andre relevante partnere for sparring på, om der vil være tale om ”rimelig” tilpasning
  • I forbindelse med sygefravær må du ikke spørge direkte til, hvad medarbejderen fejler. Men du må spørge til, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen stadig kan udføre og hvilke tilpasninger, der kan hjælpe
  • Dokumentér alt, hvad du gør i forløbet. Det kan du fx gøre ved at bruge Værktøjskassens logbogsskabelon, som du efterfølgende kan gemme i personalemappen

Klik her for link til Værktøjskassens dokumentationsskabelon

Tips når du fastholder

Når du gør en indsats for at fastholde en medarbejder, kan du bevare vigtige kompetencer i huset.

  • Tal konkret og klart om virksomhedens behov og om medarbejderens behov. Det gør det lettere at finde de rette løsninger
  • Tal løbende om, hvordan arbejdsdagen fungerer, så I kan tage udfordringerne i tide
  • Meld ud til de kollegaer, som skal vide, at der skal tages særlige hensyn

Hvad skal medarbejderen

Hvis en medarbejder ikke har oplyst om sit handicap, vil manglende rimelig tilpasning ikke være i strid med forskelsbehandlingsloven, fordi virksomheden ikke har haft mulighed for at kende til sine forpligtelser om rimelig tilpasning.

I visse tilfælde kan man dog vurdere, at en arbejdsgiver burde vide, at der er tale om et handicap og behov for tilpasning af arbejdet.

Sidst opdateret 8. mar 2017