Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Ansættelse af nye medarbejdere

Overse ikke ansøgere med et handicap. En ansøger med handicap kan have netop de kompetencer, du efterspørger. I nogle tilfælde har handicappet ingen betydning for jobbet, og i andre kan det være enkelt at lave de rette tilpasninger.

Husk når du ansætter

  • Man må altid ansætte den bedst egnede til en stilling. Det betyder, at arbejdsgiver ikke overtræder Lov om forbud mod forskelsbehandling ved at ansætte den bedst egnede til en stilling, hvis en ansøger med et handicap ikke er den bedst egnede
  • Du må ikke undlade at ansætte en ny medarbejder på grund af handicappet, med mindre det er fordi pågældende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i stillingen
  • Hvis den bedst egnede ansøger til jobbet har et handicap med betydning for arbejdssituationen, skal du undersøge mulighederne for rimelig tilpasning. Vær også opmærksom på muligheder for de handicapkompenserende ordninger i jobcenteret
  • Du må ikke spørge til, hvad en ansøger fejler, men gerne hvilke funktioner i jobbet, vedkommende kan varetage.  Du kan eksempelvis spørge:  ”Er der noget, der forhindrer dig i at varetage de opgaver, som ligger i jobbet?”
  • Offentlige arbejdsgivere skal være opmærksom på ansøgers mulighed for at søge med fortrinsadgang - læs mere nedenfor.

Hvad skal ansøgeren selv?

Inden ansættelsen skal en ansøger ifølge Helbredsoplysningsloven oplyse, om han eller hun er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig  betydning for at kunne varetage det pågældende job. Denne viden er også afgørende for, at arbejdsgiver kan tage de nødvendige hensyn.

Særligt om fortrinsadgang til offentligt opslåede stillinger

Personer med handicap har mulighed for at søge offentligt opslåede stillinger med fortrinsadgang. Det betyder, at arbejdsgiver har pligt til at indkalde ansøgeren til en samtale, hvis vedkommende opfylder de formelle uddannelseskrav til stillingen.

Ansøgeren kan enten benytte sin fortrinsadgang via jobcenteret eller på eget initiativ ved at skrive i ansøgningen, at man ønsker at gøre brug af fortrinsretten.

Hvis arbejdsgiver efter samtalerunden vurderer, at ansøgeren med fortrinsadgang er den bedst egnede, men at der er visse barrierer på grund af handicappet, skal man undersøge mulighed for rimelig tilpasning. Husk også at undersøge muligheden for handicapkompenserende ordninger gennem jobcenteret.

Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte ansøgeren med fortrinsadgang, skal man vente med at besætte stillingen, til der er sendt en skriftlig redegørelse til jobcenteret og sket en forhandling med jobcenteret. Forhandlingen skal sikre, at afslaget ikke er givet på grund af handicappet. Jobcenteret skal desuden sikre, at arbejdsgiver kender til muligheden for handicapkompenserende ordninger.

Når det drejer sig om virksomhedspraktik

Personer i virksomhedspraktik er også omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. Der er ikke nogen praksis for, hvilke krav, der er til rimelig tilpasning, når der er tale om virksomhedspraktik. Afklar derfor med jobcentret før I starter en virksomhedspraktik, om der er særlige forhold, der gør sig gældende. Det gælder også, om der er mulighed for fx personlig assistance, arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretning. Så ved I på forhånd, om I kan stille den praktikplads til rådighed, som den pågældende praktikant har brug for.

Sidst opdateret 8. mar 2017