Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Afskedigelse af ansatte med handicap

Hvis det er nødvendigt at afskedige en medarbejder med handicap, er der en række ting, der er vigtige at huske på. Læs mere her.

Husk når du afskediger

Du skal sikre dig, at en afskedigelse sker på baggrund af saglige hensyn. Det kan være forhold, der vedrører den enkelte medarbejder, fx at vedkommende er uegnet til at udføre jobbet, samarbejdsproblemer eller langvarigt sygefravær. Det kan også være forhold i virksomheden fx nedskæringer, rationaliseringer eller omstruktureringer.

Dernæst skal du undersøge, om medarbejderen er omfattet af en særlig beskyttelse – fx fordi medarbejderen har et handicap. Vær opmærksom på følgende:

  • Hvis en medarbejder har et handicap, skal arbejdsgiveren undersøge, om der kan laves rimelig tilpasning af jobbet, inden der tages skridt til en afskedigelse. Det gælder dog kun, hvis afskedigelsen er begrundet i handicappet - fx i sygefravær der skyldes handicappet
  • Man kan sagligt opsige en medarbejder med handicap på grund af handicaprelateret sygefravær, hvis arbejdsgiveren kan dokumentere at have opfyldt sin tilpasningsforpligtigelse, og hvis yderligere tilpasninger vil være en uforholdsmæssig stor byrde
  • Afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold kan komme på tale, hvis kvalifikationerne hos medarbejderen med handicap er dårligere, sammenlignet med andre medarbejdere, når der er foretaget rimelig tilpasning
  • Hvis de opgaver, som medarbejderen med handicap beskæftiger sig med, falder bort, kan afskedigelse også være saglig og lovlig.

Klik her for at læse mere om de handicapkompenserende ordninger gennem jobcenteret 

Særligt om 120-dages reglen

I de tilfælde, hvor der er tale om en medarbejder med et handicap, skal man være særlig opmærksom på 120-dages reglen. Hvis 120-dages reglen fremgår af ansættelseskontrakten, kan en privat arbejdsgiver opsige en medarbejder med en måneds varsel, hvis vedkommende har haft mindst 120 sygedage inden for en periode på 12 måneder.

De 120 sygedage kan ikke anvendes som opsigelsesgrundlag, hvis sygdommen skyldes, at der ikke er lavet rimelig tilpasning. I det tilfælde kan de sygedage, som kan føres tilbage til handicappet, ikke tælles med i de 120 sygedage.

Hvad skal medarbejderen selv gøre

Hvis en medarbejder ikke har oplyst om sit handicap vil manglende rimelig tilpasning ikke være i strid med forskelsbehandlingsloven, fordi virksomheden ikke har haft mulighed for at kende til sin særlige forpligtelse.  I visse tilfælde kan man dog vurdere, at en arbejdsgiver burde have vidst, at der er tale om et handicap.

Sidst opdateret 8. mar 2017