Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Hvornår er der tale om et handicap?

Lov om forbud mod forskelsbehandling forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af handicap og en række andre forhold. Forbuddet gælder både ved ansættelse og afskedigelse, forflyttelse og forfremmelse.

Hvornår er der tale om handicap?

I dansk ret er det ikke nærmere defineret, hvornår der er tale om et handicap. Forståelsen af handicap bygger på FN's standardregler om lige muligheder for personer med handicap. Der er tale om handicap, når en person med en funktionsnedsættelse møder barrierer i omgivelserne, som gør, at man ikke kan deltage i samfunds- og arbejdsliv på lige vilkår som andre. Det kan være som følge af kognitive, psykiske, kommunikative eller fysiske funktionsnedsættelser.

Et handicap kan fx være:

  • Fysisk – fx en lammelse i venstre hånd, svære rygproblemer, amputation
  • Psykisk – fx vanskelighed med at strukturere sine arbejdsopgaver
  • Kommunikativt – fx stærkt nedsat syn, nedsat hørelse, ordblindhed
  • Mentalt– fx hukommelsesbesvær, indlæringsproblemer, koncentrationsforstyrrelser

Der findes altså både synlige og usynlige handicap, hvor ikke alt kan ses med det blotte øje. Det er ikke afgørende i forhold til forskelsbehandlingsloven hvad medarbejderen fejler, men om der er en funktionsnedsættelse af lang varighed, som har betydning for jobbet.

Vær opmærksom på, at også medarbejdere ansat i fleksjob, i job med løntilskud og i virksomhedspraktik kan have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klik her for link til Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (nyt vindue)

Rimelig tilpasning af arbejdspladsen

Når der er tale om handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, skal arbejdsgiver også leve op til forpligtelsen om rimelig tilpasning, med mindre der er tale om en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver. Årsagen til handicappet har ikke betydning for, om personen er beskyttet af Forskelsbehandlingsloven.

Klik her for at læse mere om rimelig tilpasning og 'uforholdsmæssig stor byrde'

Handicapbegrebet er et dynamisk begreb, som vil ændre sig over tid i takt med, at nye afgørelser kommer til. Søg juridisk rådgivning, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der i det konkrete tilfælde er tale om handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Sidst opdateret 21. mar 2017