Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Værktøjskasse til virksomheder

Der er mange gode argumenter for at ansætte eller fastholde medarbejdere med et handicap. Denne værktøjskasse er lavet til arbejdsgivere for at skabe overblik over, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse, fastholdelse og eventuel afskedigelse af medarbejdere med handicap.

Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til 'Lov om forbud mod forskelsbehandling' i forhold til personer med handicap. Materialet er ment som en hjælp til dig som arbejdsgiver, og du har ikke pligt til at bruge guiden eller de øvrige værktøjer.

I Værktøjskassen finder du viden om, hvordan du kan ansætte, fastholde eller afskedige en medarbejder med handicap og samtidig overholde Lov om forbud mod forskelsbehandling. Du får også viden om arbejdsgiverens særlige forpligtelse til at undersøge mulighederne for ”rimelig tilpasning”, når det drejer sig om ansøgere eller medarbejdere med et handicap.

Link til Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (nyt vindue)

Hvornår er der tale om handicap?
I dansk ret er det ikke nærmere defineret, hvornår der er tale om et handicap. Forståelsen af handicap bygger på FN's standardregler om lige muligheder for personer med handicap. Der er tale om handicap, når en person med en funktionsnedsættelse møder barrierer i omgivelserne, som gør, at man ikke kan deltage i samfunds- og arbejdsliv på lige vilkår som andre. Det kan være som følge af kognitive, psykiske, kommunikative eller fysiske funktionsnedsættelser.

Klik her for at læse mere om handicapbegrebet under "Hvis du vil vide mere"

 
Lov om forbud mod forskelsbehandling
Som arbejdsgiver skal du leve op til Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Det gælder både, når du ansætter, afskediger, forflytter eller forfremmer en medarbejder. 
Du har som arbejdsgiver en særlig forpligtelse til at undersøge mulighederne for rimelig tilpasning, når det drejer sig om ansøgere eller medarbejdere med et handicap.
Vær opmærksom på at medarbejdere ansat i fleksjob, job med løntilskud og virksomhedspraktik også kan være omfattet af reglerne. 
 Klik her for at læse mere om rimelig tilpasning
Hvem kan du kontakte:
  • Kontakt din arbejdsgiverorganisation for råd og vejledning i den konkrete sag. 
  • Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350. Her kan du få hjælp til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. 
  • Kontakt  jobcentret, hvis du skal undersøge mulighederne for særlig støtte. Find dit lokale jobcenter på https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter. Se mere om støttemuligheder her.
  • Kontakt Dansk Handicapforbund, som har viden om, hvordan man kombinerer job og handicap. Tlf: 3929 3555. www.danskhandicapforbund.dk.
  • Kontakt Cabi, som har viden om job og handicap og om samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre
    Tlf: 8612 8855. www.cabiweb.dk.
  • Kontakt Specialfunktionen Job og Handicap, som har viden om de handicapkompenserende ordninger. Tlf: 33963737 www.bmhandicap.dk
Sidst opdateret 15. dec 2016