Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Organisation

Overblik over den organisationsstruktur, som Specialfunktionen Job & Handicap er en del af.

1. januar 2007 blev Specialfunktionen Job & Handicap (SJH) etableret som en landsdækkende specialfunktion. SJH varetager rådgivning, information, udvikling og opfølgning inden for området: Handicap og beskæftigelse. 

Specialfunktionen afløste de tidligere handicapkonsulenter i Amternes AF-kontorer som en landsdækkende funktion, der understøtter beskæftigelsesindsatsen i alle landets jobcentre og hos andre aktører.

Specialfunktion Job & Handicap er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der igen er en del af Beskæftigelsesministeriet. Funktionen er pr. 1. januar 2015 koblet til AMK Syd.

Sidst opdateret 31. aug 2016