Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Årsberetninger

Hvert år udgiver SJH en beretning med fokus på beskæftigelsessituationen for personer med handicap og en evaluering af SJH's egen indsats.

2015 i tekst og billeder beskriver:

 • SJHs rolle, tilbud og indsats i 2015
 • Kort introduktion til de lovgivningsmæssige kompensationsmuligheder
 • Evidensbaseret viden om effekt og gevinst ved kompensering
 • Et billede af jobcentrenes anvendelse af ordningerne i 2015

Klik på ikonet for at læse kataloget (nyt vindue)

              

Årsberetning fra 2014 om job og handicap gør status på:

 • Visionerne for dansk handicappolitik
 • Handicap og beskæftigelse
 • Anvendelsen af de handicapkompenserende støttemuligheder
 • SJH's indsats i 2014

Download årsberetningen fra 2014 (pdf)

 

 


 

 

Årsberetning fra 2013 om job og handicap gør status på:

 • Visionerne for dansk handicappolitik
 • Handicap og beskæftigelse
 • Anvendelsen af de handicapkompenserende støttemuligheder
 • SJH's indsats i 2013

Download årsberetningen fra 2013 (pdf) (nyt vindue)

Download årsberetningen fra 2013 (ingen layout, til brug for højtlæsningsprogrammer) (word) (nyt vindue)

 

 


 

 

Årsberetning fra 2012 om job og handicap gør status på:

 • Handicap og beskæftigelse
 • Anvendelsen af de handicapkompenserende støttemuligheder
 • Kampagnen "Søg job - evner i fokus"
 • Effekterne af SJH's indsats i 2012 og perspektiverne for fremtiden

Download årsberetningen fra 2012 (pdf) (nyt vindue)

Se årsberetningen fra 2012 som Ipaper

 


Årsberetning fra 2011 om job og handicap gør status på:   

 

 

 

 

 

 

 • Handicap og beskæftigelse
 • Anvendelsen af de handicapkompenserende støttemuligheder
 • Effekterne af SJH's indsats i 2011

Download årsberetningen fra 2011 (pdf) (nyt vindue)
  


 

 Årsberetningen fra 2010 om job og handicap gør status på:

 • De 3 mål i Regeringens handicapstrategi fra 2009 til 2012
 • Anvendelsen af de kompenserende ordninger
 • SJH's egen indsats i 2010

Download årsberetningen fra 2010 (pdf) (nyt vindue) 

 


 

Årsberetningen fra 2009 om job og handicap gør status på:

 • Tendenser og udfordringer indenfor området
 • Antal personer, der modtager sygedagpenge, er i revalidering, fleskjob, modtager ledighedsydelse og førtidspension
 • Beskæftigelse af unge under 30 år med en funktionsnedsættelse
 • De kompenserende ordninger
 • Specialfunktionens aktiviteter i 2009.

Download årsberetningen fra 2009 (pdf) (nyt vindue)

 


 

Årsberetningen fra 2008 om job og handicap gør status på:

 • Regeringens måltal
 • Antallet af personer i fleksjob, der modtager ledighedsydelse, førtidspension, sygedagpenge eller er i revalidering
 • Inklusionen af personer med en psykisk funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet
 • De kompenserende ordninger
 • Specialfunktionen Job & Handicaps erfaringer og aktiviteter i 2008.

Download årsberetningen fra 2008 (pdf) (nyt vindue)

 


 

Årsberetningen 2007 for handicap & job gør status på:

 • Regeringens måltal
 • Antallet af personer i fleksjob, der modtager ledighedsydelse eller førtidspension
 • De kompenserende ordninger
 • Specialfunktionen Job & Handicaps erfaringer og aktiviteter i 2007.

Download årsberetningen fra 2007 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 23. sep 2016