Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Nøglepersonens rolle

På denne side kan du læse om, hvilken rolle og funktion nøglepersonen har.

I forlængelse af strukturreformen bad Arbejdsmarkedsstyrelsen alle jobcentre om at udpege en nøgleperson på handicapområdet. Dette for at sikre, at medarbejderne i jobcentret kan yde en målrettet indsats og løbende få de relevante oplysninger omkring job og handicap. Nøglepersonen skal være bindeled mellem jobcentret og Specialfunktionen Job & Handicap (SJH).

Nøglepersonen arbejder for hele jobcentret. Indsatsen for personer med handicap er ikke bestemt af, om man er førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager,modtager af ledighedsydelse eller i beskæftigelse.

Nøglepersonens funktion:

  • Repræsentere jobcentret i det lokale netværk for nøglepersoner
  • Bibringe SJH information om anvendelsen af de kompenserende ordninger i det lokale jobcenter
  • Bidrage til at arbejdsfastholdelse og integration af personer med funktionsnedsættelse bliver en prioriteret del af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret
  • Formidle viden om de kompenserende ordninger tilkollegerne i jobcentret
  • Formidle information fra SJH til kollegerne i jobcentret
  • Kontakte SJH med spørgsmål omkring beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelse
  • Videreformidle spørgsmål omkring beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelse fra kolleger i jobcentret til SJH

Målet er at:

  • Sikre at potentiel arbejdskraft anvendes på trods af handicap
  • Medvirke til at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for
  • Medvirke til opfyldelse af regeringens målsætning omkring øget beskæftigelse af personer med handicap

SJH tilbyder nøglepersonerne uddannelse, støtte til dannelse af netværk med andre nøglepersoner, sparring og rådgivning ved projektarbejde.

Sidst opdateret 2. dec 2015