Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Netværk for nøglepersoner på handicapområdet i landets jobcentre

Nøglepersoner i landets jobcentre kan drage nytte af netværkene på en række områder. Her kan du læse mere om, hvilke områder, det kan dreje sig om.

SJH tilbyder nøglepersonerne uddannelse, sparring og rådgivning i forbindelse med projektarbejde og adgang til aktuel og relevant viden om job og handicap. Yderligere støtter SJH nøglepersonerne i dannelse af netværk med andre nøglepersoner i deres område.

Oversigt over de aktuelle netværk for nøglepersoner på handicapområdet i landets jobcentre.

 

SJH har til stadighed fokus på at styrke nøglepersonnetværkene. De lokale netværk for nøglepersoner på handicapområdet i landets jobcentre har stor betydning. Netværkene bidrager bl.a. til at kvalificere nøglepersonerne i deres daglige arbejde ved at være et forum med mulighed for at blive inspirerede og udfordrede, at samle ny viden og at få og give sparring.

 

I maj 2011 er udarbejdet en strategi for netværkene for nøglepersoner på handicapområdet i landets jobcentre.

Download strategien for netværk og nøglepersoner på handicapområdet - maj 2011 (pdf) (nyt vindue)


Inspiration til netværksmøderne:
I foråret 2012 er følgende udsendt til netværkene for nøglepersoner som inspiration til deres netværksmøder:

Sagsfremstillingsskema (Word) (nyt vindue) - et værktøj til at få mere udbytte af drøftelserne i netværkene

Inspiration til mødelederrollen (pdf) (nyt vindue)

Inspiration til, hvordan man som netværksdeltager kan tage ejerskab for det gode netværk (pdf) (nyt vindue)

Inspiration til, hvordan der kan skabes læring i netværket (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret 16. dec 2015