Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Tilskud til specialpædagogisk bistand

Læs mere om tilskud til specialpædagogisk bistand og find link til lovgivningen.

Flere ungdomsuddannelser kan få særlige tilskud til institutionens udgifter til specialpædagogisk bistand. Institutionen kan søge specialpædagogisk støtte til elever, der som følge af fysisk eller psykisk handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder har behov for specialpædagogisk bistand for at gennemføre uddannelsen.

I bekendtgørelsen om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. kan du bl.a. læse mere om:

  • Tilskudsberettigede institutioner og administrator af tilskud
  • Anvendelsesområde og betingelser for SPS
  • Tilsyn og klageregler

Under dette link kan du også finde afgørelser, cirkulærer, vejledninger osv., som hører under lovstoffet.

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (nyt vindue) (BEK nr. 1377 af 9. december 2013).

Ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse m.v. (nyt vindue) (BEK nr. 1480 af 16. december 2014) 

Læs også mere om de kompenserende ordninger i forbindelse med videreuddannelse på www.spsu.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 31. aug 2016