Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Ligebehandlingsnævnet

På denne side kan du læse mere om Ligebehandlingsnævnet og finde link til lovgivningen.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Under lovgivningen om ligebehandlingsnævnet kan du bl.a. læse mere om:

  • Organisationen
  • Hvad nævnet har kompetence til
  • Klageregler og Klageadgang

Under dette link kan du også finde afgørelser, cirkulærer, vejledninger osv., som hører under lovstoffet.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (nyt vindue), nr.459 af 12/6 1996. 

Lov om ligebehandlingsnævn (nyt vindue), nr. 905 af 3/9 2012.

Ligebehandlingsnævnets hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 31. aug 2016