Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Kursus

På denne side finder du oplysninger og materialer fra Specialfunktionen Job & Handicaps kurser

Formålet med kurserne er overordnet set at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med funktionsnedsættelse ved at udbrede kendskabet til de handicapkompenserende ordninger.

SJH udbyder fire forskellige typer kurser: 

 Kursus Form  Formål  Målgruppe 
Grundkursus i
de handicap-
kompen-
serende ordninger
Heldagskurser
som afholdes ca. en gang om måneden på kursussteder rundt om i hele landet
At give deltagerne et grundlæggende kendskab til de handicapkompenserende ordninger, således at disse i højere grad kan
blive bragt i spil i den beskæftigelsesrettede indsats 
Nye nøglepersoner, sagsbehandlere på sygedagpengeområdet,
virksomhedskonsulenter, kontanthjælpssagsbehandlere, fleksjobsagsbehandlere, koordinerende sagsbehandlere, akassemedarbejdere
og andre aktører på området

Minikurser Kurser af 3 timers varighed, som afholdes lokalt, fx på jobcentrene At give deltagerne et grundlæggende kendskab til de handicapkompenserende ordninger
med mulighed for tilpasning og
vinkling efter det aktuelle behov

De forskellige afdelinger på
jobcentrene, rehabiliteringsteams, socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien
m.fl.
Overbygnings-kurser Heldagskurser At give deltagerne et grundigt
kendskab til de kompenserende ordninger med henblik på at styrke deres opgavevaretagelse i forhold
til sagshåndtering og bevilling. 
Jobcentermedarbejdere, der i beskæftigelsesindsatsen anvender de kompenserende ordninger. Jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet.
Det er en betingelse for deltagelse
at SJH’s grundkursus er gennemført.
Sidst opdateret 16. dec 2016