Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Kursus

På denne side finder du oplysninger og materialer fra Specialfunktionen Job & Handicaps kurser

Formålet med kurserne er overordnet set at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med funktionsnedsættelse ved at udbrede kendskabet til de handicapkompenserende ordninger.

SJH udbyder fire forskellige typer kurser: 

 Kursus Formål  Målgruppe  Kurser 2017 

Grundkursus
i de
handicap-
kompen-
serende ordninger

Heldagskurser 
som afholdes ca.
en gang om 
måneden på kursussteder rundt om i hele landet

At give deltagerne et grundlæggende kendskab
til de
handicapkompenserende ordninger, således at
disse i højere grad kan
blive bragt i spil i den beskæftigelsesrettede
indsats 

Nye nøglepersoner, sagsbehandlere
på sygedagpengeområdet,
virksomhedskonsulenter, kontanthjælpssagsbehandlere, fleksjobsagsbehandlere,
koordinerende sagsbehandlere, akassemedarbejdere
og andre aktører på området

26.01, 23.02,
16.03, 20.04, 18.05, 14.06, 24.08, 14.09, 26.10, 16.11
Overbyg-
ningskurser

Heldagskurser
At give deltagerne
et grundigt
kendskab til de
kompenserende ordninger med henblik på at styrke deres opgavevaretagelse
i forhold
til sagshåndtering og bevilling. 
Jobcentermedarbejdere, der i beskæftigelsesindsatsen anvender
de kompenserende ordninger.
Jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet.
Det er en betingelse for deltagelse
at SJH’s grundkursus er gennemført.
07.06, 15.06, 21.06, 07.09, 21.09
Sidst opdateret 14. feb 2017