Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Kursus

På denne side finder du oplysninger og materialer fra Specialfunktionen Job & Handicaps kurser

Formålet med kurserne er overordnet set at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med funktionsnedsættelse ved at udbrede kendskabet til de handicapkompenserende ordninger.

SJH udbyder forskellige typer kurser: 

 Kursus Formål  Målgruppe 

Grundkursus Job & Handicap

Heldagskurser 
som afholdes ca.
en gang om måneden på kursussteder rundt om i hele landet

At give deltagerne et grundlæggende kendskab
til de handicapkompenserende ordninger, således at disse i højere grad kan blive bragt i spil i den beskæftigelsesrettede indsats 
 • Nye nøglepersoner
 • Sagsbehandlere på sygedagpengeområdet
 • Virksomhedskonsulenter
 • Kontanthjælpssagsbehandlere
 • Fleksjobsagsbehandlere
 • Koordinerende sagsbehandlere
 • A-kassemedarbejdere
 • og andre aktører på området

 

Overbygningskurser

Heldagskurser som afholdes fem gange i 2017 i Middelfart

 

At give deltagerne et grundigt kendskab til de kompenserende ordninger med henblik på at styrke opgavevaretagelsen i forhold til sagshåndtering og bevilling. 

 

 • Jobcentermedarbejdere, der i beskæftigelsesindsatsen anvender de kompenserende ordninger.
 • Jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet.
 • Det er en betingelse for deltagelse at SJH’s grundkursus er gennemført.
Sidst opdateret 28. feb 2017