Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Lovgivning

På denne side finder du relevant lovgivning, som omhandler den kompenserende ordning Personlig assistance under uddannelse.

Under uddannelse i forbindelse med erhverv eller ved ledighed
Når du klikker herunder, vil du blive ført videre til Schultz lovportaler.

LOV om kompensation til
handicappede i erhverv mv. (nyt vindue)    Kap. 4 
nr. 727 af 7. juli 2009

BEK om kompensation til personer
med handicap i erhverv (nyt vindue)          Kap. 4 
nr. 817 af 26/6 2013

Under en uddannelse, der henhører under SU-styrelsen
Når du klikker herunder, vil du blive ført videre til Schultz lovportaler og SPSU - Socialpædagogisk støtte til videregående uddannelse. 

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v., nr. 1377 af 9. december 2013. (nyt vindue)

Når du klikker herunder, vil du blive ført videre til Schultz lovportaler og SPSU - Specialpædagogisk støtte til videregående uddannelse. 

Specialpædagogiske støtteordninger til uddannelser på det statsfinansierede område (SPS - Specialpædagogisk Støtte) (nyt vindue)

Læs mere om, hvad en bekendtgørelse, lovbekendtgørelse, vejledning og et cirkulære er

Sidst opdateret 16. dec 2015