Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

FAQ

Specialfunktionen Job & Handicap har samlet en række spørgsmål, som vi ofte modtager om Personlig assistance i uddannelse.

Dokumentationskrav - refusion?

Retten til efterløn eller dagpenge ved ledighed og personlig assistance?

Skat af refusion - skal virksomheden svare skat af refusion?

Søn- og helligdagstillæg til personlig assistent?

Varig og betydelig?

Dokumentationskrav - refusion?

I forbindelse med anmodning om refusion for udført personlig assistance skal der indsendes lønsedler for den personlige assistent som dokumentation for udbetaling af løn i forbindelse med udført personlig assistance.

Hvis assistenten er arbejdsgiver, og det af den grund ikke er muligt at vedlægge lønsedler, udbetales tilskuddet på baggrund af oplysninger om antal assistance-arbejdstimer. Oplysningerne på ansøgningsskemaet afgives på tro og love (Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv, § 26, stk. 3.)

Tilbage til toppen

Retten til efterløn eller dagpenge ved ledighed og personlig assistance?

A-kassen vurderer, hver gang en person bliver ledig, om vedkommende står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed er berettiget til dagpenge (eller efterløn).

Det sker, at personer der har arbejdet - også i årevis - med personlig assistance, i forbindelse med ledighed oplever sig rådighedsvurderet negativt og derfor ikke kan få dagpenge. Det er sjældent, det sker. Men det sker.

Afskedigelse af personer med handicap (personlig assistance-modtagere) alene på baggrund af nedskæringer i arbejdsstyrken, bør ikke give anledning til negativ rådighedsvurdering. En betingelse for bevilling af personlig assistance er jo netop, at personen selv kan udføre det fagligt indholdsmæssige. At have bestridt et ordinært job bør kunne betragtes som bevis for, at personen står til rådighed.

Det skal understreges, at der altid er tale om en individuel vurdering.

Se Vejledning om rådighed (nyt vindue)

Tilbage til toppen

Skat af refusion - skal virksomheden svare skat af refusion?

Ja, refusion i forbindelse med personlig assistance skal angives som en del af overskuddet i virksomheden. Lønudgiften til assistenten angives som udgift i virksomheden.

Tilbage til toppen

Søn- og helligdagstillæg til personlig assistent?

Tillæg til aften/ nat/ week-end/ helligdage mv., som er omfattet af overenskomst (og som arbejdsgiver ikke kan undlade at betale), kan indgå i refusionsopgørelsen.

Tilbage til toppen

Varig og betydelig?

En funktionsnedsættelse betragtes i relation til Kompensationsloven som varig, når den ikke forventes helbredt eller bedret inden for en overskuelig tidshorisont.

Dvs. ”ikke er af midlertidig eller forbigående karakter” - fremgår af bemærkninger til lovforslaget i 2007 - eller ”langvarig” (handicapkonventionen) i den forstand, at der er usikkerhed om prognosen og udtrykt risiko for permanente følger. Såfremt der er usikkerhed om, hvorvidt der på sigt kan ske bedring, opfordres til hyppig opfølgning.

En funktionsnedsættelse er i relation til Kompensationsloven betydelig, når den medfører barrierer for opgavevaretagelsen i jobbet, hvor personen i øvrigt er i stand til at udføre de fagligt indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Tilbage til toppen

Sidst opdateret 2. dec 2015