Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Cases

Læs om hvordan den kompenserende ordning Personlig assistance under uddannelse kan bruges til at fastholde personer med handicap i arbejde.

Kontorassistent, der har svært høretab

søger om personlig assistance i form af tegnsprogstolk under efteruddannelse, "pc-kørekort", i sin fritid. Får bevilget tegnsprogstolk til kurset.

Kontormedhjælper ansat i fleksjob mister sit arbejde

og er dermed ledig. Forsørgelsesgrundlaget er ledighedsydelse. Jobcentret ønsker en nærmere afklaring af hendes kompetencer og fremtidige jobmuligheder og iværksætter en afklaring på et projektforløb. Personen er døv og har behov for tolkebistand under hele forløbet.

Forløbet iværksættes efter LAB, kap. 10, § 32, stk. 1 (vejledning og opkvalificering).

Hun får bevilget tolkebistand i op til fuld tid under hele forløbet efter Kompensationslovens/ Bekendtgørelsens kap. 4. og kan derved gennemføre det.

Selvstændig erhvervsdrivende, der har synsnedsættelse

deltager i et avanceret IT-kursus udenfor arbejdstid og har fået bevilget tilkud til en personlig assistent i 6 timer pr. uge. Den personlige assistent skal assistere med at læse op fra skærm, skriftligt materiale samt ved såvel teoretisk undervisning som hjemmeopgaver.

Selvstændig med VVS-firma

har en halvsidig lammelse og får bevilget personlig assistance til tegnearbejde under efteruddannelse til kloakmester. Man vurderer, at en faglig baggrund som teknisk assistent er nødvendig for at kunne udføre assistancen. Jobcentret refunderer, hvad der svarer til overenskomstmæssig grundløn på området.

Sygehjælper, der har dysleksi,

søger om personlig assistance til skriftlige opgaver, indholdsforståelse af læsematerialer samt øvrig hjælp til lektier i forbindelse med efter-og videreuddannelse til social- og sundhedshjælper. Hun får bevilget tilskud til 100 timers personlig assistance, gældende for et år.

Ufaglært ledig lagerarbejder,

der bruger tegnsprog, søger om tolk under truckkursus på AMU. Får bevilget tolk via AMU. (SPS).
Sidst opdateret 2. dec 2015