Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Om personlig assistance til efter- og videreuddannelse

Der kan bevilges personlig assistance under efter- og videreuddannelse. Få svar på, hvad ordningen indeholder, og hvem den kan bevilges til.

Personlig assistance i forbindelse med uddannelse i relation til job eller under ledighed


Det er muligt at bevilge personlig assistance til ledige eller beskæftigede personer med handicap, hvis vedkommende deltager i et efter- og videreuddannelsesforløb.

Dette gælder også, hvis personen i forvejen har en personlig assistent i forbindelse med sit job. De to ordninger kan sagtens kombineres.

Peronlig assistance i forbindelse med uddannelse (der ikke har relation til konkret ansættelse)

Det er også muligt at få bevilget støtte i forbindelse med gennemførelsen af en uddannelse. Her gælder princippet om sektoransvar, og det er således uddannelsesstedet, der skal hjælpe den studerende med at søge om specialpædagogisk støtte (SPS) hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

Kontakt derfor den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet. Du kan også læse mere om SPS-ordningen hos STUK - klik her


Hvad laver en personlig assistent?

Den personlige assistent assisterer ved at udføre praktiske ting, som personen med handicap ikke selv kan eller har meget svært ved at udføre. Det kan være at fungere som øjne og ører, udføre skrive-/sekretærarbejde og hjælpe til ved forberedelse. For døve fungerer den personlige assistent oftest i form af tegnsprogs- eller skrivetolk.

Læs mere


Du kan læse mere om støtte til personer med handicap, der er under uddannelse på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside og om Personlig assistance under uddannelse i Guiden, som Specialfunktionen Job & Handicap løbende opdaterer. Her kan du læse mere om ordningen samt om tilskud og timeantal for den personlige assistent.

Sidst opdateret 1. aug 2016