Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Cases

Læs om hvordan den kompenserende ordning Personlig assistance i erhverv kan bruges til at fastholde personer med handicap i arbejde.

Arkitekt med halvsidig lammelse

Efter en blodprop er en arkitekt delvist lammet bl.a. i højre arm. Hans arbejdsplads vil gerne beholde ham og hans viden. For at få ham i gang igen starter arkitekten i et fleksjob, hvor skånehensynet er nedsat tid. Han arbejder i alt 12 timer om ugen. Han bevilges tilskud til 6 timers assistance om ugen til fintegning m.v. Det vurderes, at assistancen fordrer arkitektbaggrund, og der ydes tilskud svarende til begyndelseslønnen for en nyuddannet arkitekt.

Blikkenslager som har dysleksi

Den ordblinde blikkenslager med egen virksomhed har tidligere klaret sig med hjælp fra sin kone til udarbejdning af ordresedler, regnskab m.m. Nu er parret imidlertid blevet skilt, og samtidig har blikkenslageren ændret sin virksomhed. Han har måttet ansætte en sekretær på halvtid. Hun står for regnskaber og renskriver ordrer m.m., som blikkenslageren indtaler på sin diktafon. Jobcentret yder tilskud til 10 sekretærtimer om ugen til renskrivning efter diktafon.

Informationsmedarbejder med sclerose

Informationsmedarbejderen har arbejdet mange år i virksomheden, men sygdom har langsomt forringet hans funktionsevne. En bevilling på tilskud til 20 timers assistance om ugen sikrer, at informationsmedarbejderen har praktisk hjælp til de belastende arbejdsopgaver (afhentning ved printer, kopiering, noget af skrivearbejdet m.m.), samt at han kan deltage i efteruddannelse.

Ingeniør der har synsnedsættelse

Ingeniøren, der igennem de sidste par år har fået tiltagende dårligt syn, har assistance til tegnings-opgaver, som ligger til grund for det videre beregningsarbejde. Hun bevilges tilskud til 8 timers personlig assistance om ugen.

Køkkenassistent der har hørenedsættelse

Køkkenassistenten arbejder på en døgninstitution, hvor hun som del af vagtplanen i nogle weekender arbejder alene. Til kommunikation med beboere bevilges tilskud til assistance 4 timer om ugen. Derudover har køkkenassistenten en bevilling på tegnsprogstolk til brug ved møder og kurser.

Køkkenmedhjælper der har et udviklingshandicap

Køkkenmedhjælper, der har et udviklingshandicap, er ansat i et job med løntilskud for førtidspensionister. Hun er bevilget tilskud til 5 timers personlig assistance i form af særlig støtte i forbindelse med jobbet og kan på den måde få den nødvendige støtte i form af en daglig samtale om arbejdsopgaverne samt træning i at agere socialt hensigtsmæssigt på arbejdspladsen.

Kontorassistent der har mistet den ene arm

En arbejdsulykke har kostet en ung pige den ene arm. Nu er hun omskolet til kontormedarbejder. Men dele af det praktiske arbejde har slidt så meget på den arm, som hun har tilbage, at hun vil blive nødt til at stoppe med sit arbejde. En bevilling på tilskud til 15 timers assistance om ugen gør, at hun nu kan forsætte sit arbejde. Hun får hjælp til tastning, kuvertering, arkivering m.v.

Kontorassistent med whip-lash

Kontorassistenten er efter en bilulykke tilbage på sin gamle arbejdsplads. Hun bevilges 10 timers tilskud til personlig assistance om ugen til løfteopgaver som pakning af materialer, arkivering og forsendelser samt aflastning til tasteopgaver.

Maler med diskusprolaps

For halvandet år siden faldt maleren ned fra et stillads og pådrog sig en diskusprolaps. Efter en lang sygemelding er hun nu tilbage på sin gamle arbejdsplads. Maleren har brug for assistance til tunge løft, opstilling af stilladser, stiger med videre, ialt 10 timers assistance om ugen, hvilket der bevilges tilskud til.

Pædagog med erhvervet hjerneskade

Pædagog med erhvervet hjerneskade har vanskeligt ved at huske og derfor svært ved at planlægge og strukturere sin arbejdsdag. Får i forbindelse med tilbagevenden til sit arbejde efter sygdom og genoptræning bevilget tilskud til 10 timers personlig assistance i form af særlig støtte til strukturering mv. Kan derved genoptage og fastholde sit tidligere arbejde.

Pædagog med senvirkninger

Pædagogen er svækket i forhold til fysiske opgaver som oprydning, sportslige aktiviteter og ture. Han er bevilget tilskud til 12 timers assistance pr. kvartal og kan dermed klare sit arbejde.

Selvstændig erhvervsdrivende der er sygemeldt

Selvstændig erhvervsdrivende, der er sygemeldt, arbejdsprøves i sit eget tømrerfirma. Han har en alvorlig sene- og muskelskade i sin venstre arm og har behov for hjælp til at løfte tunge materialer. Forsørgelsesgrundlaget er sygedagpenge. Arbejdsprøvningen i egen virksomhed er etableret som en virksomhedspraktik efter LAB, kap. 11. Han bevilges derfor tilskud til personlig assistance efter Kompensationslovens/Bekendtgørelsens kap. 3. 4.4.

Sygehjælper med ”frossen” skulder

Sygehjælperen har været mange år på den samme institution, hvor hun kender arbejdsgangene og beboerne. Hendes frosne skulder gør, at hun ikke kan påklæde og hjælpe meget plejekrævende beboere. Disse arbejdsopgaver kan en kollega nu assistere ved, idet Jobcentret har bevilget sygehjælperen tilskud til 10 timers assistance om ugen. Det er lægeligt dokumenteret, at hendes skulderlidelse er varig.

Tolk der har polio

Tolken er født med polio og har desuden svære mén efter en bilulykke. Han er meget gangbesværet, og det er ofte svært for ham at stå fast - især hvis det er glat. Han har også vanskeligheder i forhold til at gå på trapper, komme ind og ud af bilen m.m. Jobcentret yder løntilskud til personlig assistance på fuld tid ifm. transporten mellem de forskellige arbejdsopgaver. Assistenten fungerer som chauffør og hjælper med at bære, hente og bringe papirer mv.
Sidst opdateret 10. feb 2017