Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Om personlig assistance til handicappede i erhverv

Personlig assistance til handicappede i erhverv er en af de kompenserende ordninger. Her kan du få svar på, hvad ordningen indeholder, hvem den kan bevilges til, og hvordan den anvendes til arbejdsfastholdelse af personer med handicap.

En personlig assistent yder støtte i forbindelse med de arbejdsfunktioner, som personen med handicappet eller funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage specifikke løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer osv.

Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver.

Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp - eller til at vikariere for personen.

Det er jobcenteret, som foretager en konkret vurdering i hver enkelt sag, når der skal bevilges en personlig assistent.

Læs mere i Guiden


Du kan læse mere om Personlig assistance i erhverv i Guiden, som Specialfunktionen Job & Handicap løbende opdaterer. Her kan du læse mere om tilskud og timer samt finde eksempler på, hvordan personlig assistance anvendes til at fastholde personer med handicap i job.

Læs mere om Personlig assistance i erhverv i SJHs Guide (nyt vindue)

Sidst opdateret 10. feb 2017