Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

FAQ

Specialfunktionen Job & Handicap har samlet en række spørgsmål, som vi ofte modtager om Mentorordningen.

Lærling har behov for mentor til at fastholde ham i uddannelsen. Hvem bevilger det?

Løn når mentor er selvstændig erhvervsdrivende?  

Mentorstøtte til førtidspensionist?

Lærling har behov for mentor til at fastholde ham i uddannelsen. Hvem bevilger det?

I SPS-lovgivningen findes begrebet “mentor” ikke. Det betyder dog ikke, at bevilling af nødvendig støtte er udelukket i forbindelse med uddannelse.

I Erhvervsskolerne findes økonomi (ikke SPS-midler) beregnet til den personlige støtte, der er behov for.

Der kan dog også bevilges via SPS til den faglige støtte, den enkelte måtte have behov for med henblik på at kunne gennemføre uddannelsen/lærlingeforløbet.

Der er altså mulighed for bevilling af såvel personlig mentorstøtte via erhvervsskolen som faglig mentorstøtte via SPS.

Tilbage til toppen


Løn når mentor er selvstændig erhvervsdrivende?

Hvordan fastsættes lønnen, når mentor er selvstændig erhvervsdrivende og altså uden formel ansættelse eller lønseddel. Mentortilskuddet skal jo dække ”frikøb” af mentor, men i dette tilfælde har man ikke en konkret udbetalt løn af forholde sig til?

Svar:
Intentionerne bag mentorreglerne er, at de skal være så fleksible som overhovedet muligt. Derfor siger lovgivningen intet om, hvordan man fastsætter mentortilskuddet. Det er med andre ord op til jobcentret at fastsætte og aftale mentortilskuddet i hvert enkelt tilfælde.

I det konkrete tilfælde kunne følgende være en model:
Et beløb svarende til en gennemsnitsløn i erhvervet og med tilsvarende anciennitet & kompetencer. Dette afspejles ofte af de overenskomstmæssige forhandlede lønsatser på det konkrete område – eller via den pågældende faglige organisation.

Tilbage til toppen


Mentorstøtte til førtidspensionist?

Ja, det kan bevilges jf. LAB LBK § 31b.

"§ 31b. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte."

Tilbage til toppen

Sidst opdateret 2. dec 2015