Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Mentorordningen

Læs mere om mentorordningen og få et overblik over kriterierne for bevilling.

Mentorordningen giver mulighed for i en periode at støtte en person i at opnå eller fasthole arbejde, en uddannelse eller et beskæftigelsesrettet forløb.

Mentorrollen handler om at række en hånd ud til et menneske, der har brug for støtte. Det kan dreje sig om støtte, sparring, coaching eller om faglig sparring. En mentor kan bevilges for 6 måneder ad gangen men med mulighed for forlængelse, hvis der stadig vurderes at være behov.

Find lovgivningen om mentorordningen her

Vær opmærksom på, at de personlig assistance-ordningen og mentorordningen sigter modproblemstillinger, der kan liggetæt op ad hinanden. De adskiller sig dog på flere områder. Formålet med mentorstøtten er at forbedre personens generelle betingelser for at kunne udføre et job.  Personlig assistance derimod løser problemer i forbindelse med en konkret arbejdsopgave , som vanskeliggøres af en funktionsnedsættelse.

Læs om mentorordning i Specialfunktionen Job & Handicaps guide (nyt vindue)

Læs mere om mentorordningen i Guiden, som Specialfunktionen Job & Handicap løbende opdaterer. Her kan du også læse mere om forskellen på de to ordninger, og hvor, til hvilken løn og hvor mange timer mentoren kan ansættes.

Sidst opdateret 15. sep 2016