Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Lovgivning

Links til relevant lovgivning om den kompenserende ordning Job med løntilskud til nyuddannede med et handicap - Isbryderordningen.

Når du klikker på et link herunder, vil du blive ført videre til Schultz lovportaler.

LOV om en aktiv beskæftigelsesindsats
nr. 419 af 10/6 2003, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 807 af 01-07-2015                                               Kap 2

 

LOV om kompensation til handicappede i erhverv mv. 

nr. 293 af 14/5 1998, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009                                               § 15

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om løntilskud:
Arbejdsmarkedsstyrelsen - Vejledning om løntilskud (nyt vindue) 

Læs mere om, hvad en bekendtgørelse, lovbekendtgørelse, vejledning og et cirkulære er

Sidst opdateret 16. dec 2015