Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

FAQ

Specialfunktionen Job & Handicap har samlet en række spørgsmål, som vi ofte modtager om Hjælpemidler under uddannelse.

EGU ansvar for bevilling af hjælpemiddel    

Ikke almindelig forekommen og revalidering

Kan der bevilges kompenserende foranstaltninger til ledige, der deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse?

 

EGU ansvar for bevilling af hjælpemiddel

Behov for specialpædagogisk bistand/kompenserende foranstaltninger i forbindelse med EGU?

OM EGU:

EGU er et individuelt tilrettelagt, helhedsorienteret forløb. Uddannelsen er kommunalbestyrelsens ansvar ifølge EGU-loven, lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010.

EGU-loven siger om kompenserende støtte: 

”§ 9 a. Til elever, der har behov herfor, gives der specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i mindst det omfang, der følger af de regler, som gælder for de uddannelsesaktiviteter, som uddannelseselementerne er hentet fra. Kommunen og eleven kan ikke i uddannelsesplanen fravige dette til skade for eleven”.   

Hvordan bevilges?

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at uddannelsen kan rumme og tilgodese de særlige behov, den enkelte elev kan have. Derfor kan der naturligt følge udgifter med til særlig kompenserende støtte. Er der ikke mulighed for bevilling efter SPS-lovgivningen, er kommunen forpligtet til at sørge for den nødvendige støtte/kompensering.

Dersom kompensationsbehovet vedrører dele af uddannelser, der er omfattet af SPS-lovgivning, bevilges derfra. Det er den erhvervsskole, hvor eleven skal gå, der skal søge om SPS-støtte til vedkommende.

Tilbage til toppen

Ikke almindeligt forekommende og revalidering

SPS er altid, i henhold til sektoransvarsprincippet, udgangspunktet for bevilling - dog kan jobcentret bevilge, hvis SPS ikke dækker, såfremt aktiviteten er forankret i LAB.

Tilbage til toppen

Kan der bevilges kompenserende foranstaltninger til ledige, der deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse?

“6 ugers selvvalgt” bevilges nu i henhold til LAB, og der kan derfor bevilges nødvendige hjælpemidler mv.
Med vedtagelsen af Lov nr 431 af 28/04/2010 - ændringslov til LAB m.fl. love - er personer, der deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse indføjet som målgruppe for bevilling af personlig assistance § 14 i Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. (Personlig assistance under efter- og videreuddannelse).

Tilbage til toppen

Sidst opdateret 2. dec 2015