Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Hjælpemidler til uddannelse

På denne side kan du læse om hjælpemidler til uddannelse og få svar på, hvad der kan søges hjælpemidler til, samt hvor og hvordan man gør det.

En person med handicap under uddannelse kan få bevilget hjælpemidler, som kan hjælpe ham eller hende til at gennemføre en ønsket uddannelse.

De kompenserende hjælpemidler kan bevilges i form af tilskud til uddannelsesmateriale, arbejdsredskaber og mindre indretninger på uddannelsesstederne.

Den kompenserende støtte, som en uddannelsessøgende med funktionsnedsættelse har brug for, skal stilles til rådighed af den enkelte uddannelsesinstitution.

Det er den uddannelsessøgende, der ansøger om kompensation i samarbejde med uddannelsesstedet og læreren/studievejlederen.

Eksempler på kompenserende foranstaltninger:

  • Tilgængelighed: ramper, døråbnere mv.
  • Lærebøger på punktskrift eller indtalt på lydbånd, teknologiske hjælpemidler, fx computer med talesynteseprogram, stole, borde mv.
  • Individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb/eksamen
  • Personlig assistance
  • Hjælp til forberedelse eller personlig assistance under praktikperioder
  • Tolkebistand til døve/hørehæmmede.

Læs mere
Du kan læse mere om støtte til personer med handicap, der er under uddannelse på

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet's side om specialpædagogisk støtte (nyt vindue)

og om hjælpemidler til uddannelse i Guiden, som Specialfunktionen Job & Handicap løbende opdaterer.

Læs om hjælpemidler til uddannelse i SJHs guide (nyt vindue)


Sidst opdateret 1. aug 2016