Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

FAQ

Specialfunktionen Job & Handicap har samlet en række spørgsmål, som vi ofte modtager om Hjælpemidler i erhverv.

Ansvar for bevilling til både job og fritid        

Bevilling af hjælpemiddel - den fulde udgift skal betales

Folkepensionist og hjælpemiddel?

Handicap parkeringsplads som arbejdspladsindretning?

Hjælpemiddel til førtidspensionister?

Hjælpemiddel til såvel fuldtidsjob som bijob?

Hvem tilhører hjælpemidler bevilget efter LAB?

Hvem er ansvarlig for service, vedligeholdelse og reparation af hjælpemidler/arbejdsredskaber?

Salg af brugt hjælpemiddel?

Tyveri af hjælpemiddel?

Udgift til udredningen og til oplæring i brugen af hjælpemidlet?

 

Ansvar for bevilling til både job og fritid

Det vil altid være en individuel vurdering, og der skal vægtes ift., om det primært er det ene eller det andet område, der udløser behovet for hjælpemidlet.
Mht. om hele eller kun dele af hjælpemidlet skal bevilges, tages der udgangspunkt i, at der ikke er nævnt noget om delbevilling i lovtekst eller tilhørende bekendtgørelse/lovguide.
Dog kan der være tilfælde, hvor et i forvejen bevilget hjælpemiddel iht. SEL skal justeres eller udbygges, for at det kan bruges på job. I dette tilfælde må det være ekstraudgiften, der kan bevilges iht. LAB.

Tilbage til toppen

Bevilling af hjælpemiddel - den fulde udgift skal betales

Såfremt der bevilges et hjælpemiddel, bevilges og betales den fulde udgift og ikke dele af udgiften.

Tilbage til toppen

Folkepensionist og hjælpemiddel?

Folkepensionister er ikke omfattet af beskæftigelseslovens §100 om tilskud til udgifter til hjælpemidler.

Tilbage til toppen

Handicap parkeringsplads som arbejdspladsindretning?

Udgifter til parkeringsplads er ikke mulig at bevilge inden for bestemmelserne i LAB §100. 

Tilbage til toppen

Hjælpemidler til førtidspensionister?

Førtidspensionister bevilges hjælpemidler efter §100, hvis ansættelsen er ordinær, og §76, hvis der er tale om job med løntilskud til førtidspensionister.

Tilbage til toppen

Hjælpemidler til såvel fuldtidsjob som til bijob?

Der ligger ingen begrænsninger i LAB omkring flere ansættelser.

Tilbage til toppen

Hvem tilhører hjælpemidler bevilget efter LAB?

  1. Såfremt der er bevilget som udlån, med pligt til tilbagelevering til Jobcentret, er det Jobcentret, der ejer det bevilgede.

  2. Såfremt der er bevilget som tilskud, dvs. det bevilgede er "foræret væk", er det virksomheden, der vil stå som ejer. Baggrunden er, at jobcentret, via bevillingen, har indrettet arbejdspladsen således, at den er i stand til at rumme medarbejderen.

Tilbage til toppen 

Hvem er ansvarlig for vedligeholdelse, service og reparation af hjælpemidler/arbejdsredskaber?

Ejeren af hjælpemidlet/arbejdsredskabet (jvf. ovenstående FAQ) er som udgangspunkt ansvarlig for vedligeholdelse, service og reparation.

Jobcentret kan dog - ud fra en formålsbetragtning - vælge at yde tilskud til reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, der er bevilget som tilskud.

Det kan anbefales, at ejerskab, evt. krav til virksomheden om forsikring, ansvarsplacering vedr. service, vedligeholdelse og reparation af det bevilgede fremgår klart og tydeligt af bevillingen.

Tilbage til toppen 

Salg af brugt hjælpemiddel?

Brugte hjælpemidler kan ikke sælges. Der er ikke hjemmel til at optage indtægter på kontoen.

Tilskud til reparation og vedligeholdelse af hjælpemiddel?

Det er muligt, ud fra en formålsbetragtning, at yde tilskud til reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, bevilget såvel til ejendom som udlån.

Tilbage til toppen

Tyveri af hjælpemiddel?

Først søges afklaret, hvorvidt virksomhedens forsikring dækker (der er ikke krav om forsikring). Hvis der ikke er nogen forsikring, bevilger jobcentret et nyt hjælpemiddel til erstatning for det stjålne på samme bevilling. Staten og kommunerne er selvforsikrede.

Tilbage til toppen

Udgiften til udredning og til oplæring i brugen af hjælpemidlet?

Udgiften til udredning og til oplæring i brug af hjælpemidlet kan indgå i selve bevillingen.

Tilbage til toppen

Sidst opdateret 2. dec 2015