Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Cases

Her kan du finde cases, der viser, hvordan den kompenserende ordning Arbejdspladsindretning / Hjælpemidler i erhverv kan bruges til at fastholde personer med handicap i arbejde.

Informationsmedarbejder, der har dysleksi,

er ansat i en personaleafdeling og får ændrede arbejdsfunktioner pga. omstrukturering. Det betyder, at hendes ordblindhed bliver en barriere, da de nye funktioner vil indebære korrespondance i hele organisationen. Efter indstilling fra VUC bevilger jobcentret kompenserende hjælpe-programmer i form af talesyntese, læseprogrammer, ordbank og ordbøger iht. LAB § 100.

Kontorassistent, der har omfattende synshandicap

Instituttet for Blinde og Svagsynede bistår kontorassistenten. Hun er ansat i fleksjob og søger om IT hjælpemidler i form af apparat, der kan forstørre skærmtekst, 21" kvalitetsskærm, læseapparat (CCTV), digital diktafon til notater og tilpasning og instruktion i udstyr. Jobcentret bevilger det nødvendige udstyr i henhold til LAB §74.

Kontorassistent, der har svært høretab,

søger om specialtelefon og en teleslynge. Har behov for en telefon, der er særlig god i lydgengivelsen og derudover behov for ekstra teleslyngeforstærkning. Ansøgningen modtaget gennem specialkonsulent for Hørehæmmede og døvblevne. Jobcentret bevilger det ansøgte iht. LAB § 100.

Landmand med lammelser i ben

En landmand er efter en arbejdsulykke lammet i benene og sidder i kørestol. Han omlægger sin bedrift til jordbrug og kødtransport. Jobcentret bevilger de nødvendige hjælpemidler i form af specialsæde og automatgear til traktor og varebil iht. LAB § 100.

Sekretær med Parkinson,

som er ansat i praktik i forbindelse med virksomhedsrevalidering, søger om diktafon og afspiller.

Jobcentret bevilger iht. LAB § 76, idet personen er under revalidering. Der bevilges endvidere personlig assistance i 10 timer pr. uge, i henhold til LAB §76, stk. 4.

Da revalideringen er afsluttet, ansættes sekretæren ordinært med bevilling fra jobcentret af personlig assistance 10 timer pr. uge, bevilget via Kapitel 3 i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv.

Sygehjælper med alvorlig rygskade

Sygehjælper med alvorlig diskus-prolaps i lænden søger om hjælpemidler. Det er lægeligt dokumenteret, at det ikke er muligt at operere eller behandle. Hendes tilstand er stationær. Arbejdspladsen har på grund af funktionsnedsættelsen aftalt, at hendes arbejdsopgaver ændres, så hun er cirka halvtids beskæftiget med kontorarbejde og cirka halvtids assisterer ved undersøgelse af patienter i ambulatorium.

Jobcentret bevilger det ansøgte, nødvendige udstyr iht. LAB § 100.

Sidst opdateret 2. dec 2015