Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Fortrinsadgang for personer med handicap

Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til jobsamtale til stillinger, opslået i det offentlige.

Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til jobsamtale på offentligt opslåede stillinger.

En offentlig arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap til jobsamtale, hvis ansøgeren opfylder de formelle uddannelseskrav til jobbet og ønsker at anvende fortrinsadgang. Formålet med ordningen er at ligestille personer med handicap, med personer uden handicap og give samme muligheder for at komme i arbejde.

Find lovgivningen om fortrinsadgang for personer med handicap her

Såfremt ansøgeren der har benyttet sig af muligheden for fortrinsadgang ikke får stillingen, skal arbejdsgiver sende en redegørelse til jobcentret. Det er så jobcentrets rolle at gennemføre en forhandling med arbejdsgiveren for at sikre, at personen ikke er afvist på grund af  funktionsnedsættelsen, og at ansøgerens kompetencer er indgået i vurderingen. Ansættelsesproceduren skal afvente forhandlingen og jobcentret udarbejder efterfølgende et referat.

Læs mere om Fortrinsadgang i Guiden, som Specialfunktionen Job & Handicap løbende opdaterer (nyt vindue)

Fortrinsadgang gælder også ved ansøgning om bevillinger til stadepladser og kiosker samt ved uddeling af taxibevillinger. Det er jobcentret, der administrerer regelsættet om fortrinsadgang. Hvis en borger søger om fortrinsadgang til en samtale i jobcentret, behandles sagen af nabojobcentret. Du kan se dit nabojobcenter på nedenstående liste.

Download listen over nabo-jobcentre (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret 21. nov 2016