Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Sådan gør vi

STAFF-konsulenterne har udviklet god praksis i beskæftigelsesindsatsen overfor gruppen. Læs om deres erfaringer og mød nogle af de mennesker, der er kommet i job.

Fra STU til Job med Løntilskud

STAFF konsulent i Odense fortæller:

Jeg var konsulent for en 20-årig mand, som var født med et udviklingshandicap. Han havde hele livet gået på specialskole og overgik som 18-årig til kontanthjælp som forsørgelse. Efter endt 9. klasse begyndte han på den treårige STU-uddannelse, hvor han under sine praktikforløb fandt en særlig interesse for cykelmekanikerarbejdet.

Cirka et halvt år før borgeren afsluttede sin uddannelse, inddrog STU-vejlederen mig som STAFF-konsulent i sagen, og sammen med borgeren lagde vi en plan for borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgeren var i løbet af sit STU-forløb tilkendt førtidspension og var derfor afklaret både i forhold til sin forsørgelse og i forhold til beskæftigelsesmål. Jeg samarbejdede i tæt kontakt med borgeren om at få etableret en virksomhedspraktik indenfor borgerens interesseområde, og det lykkedes os at lave en praktikaftale hos en cykelsmed, hvor værkstedsmedarbejderen var villig til at yde daglig mentorstøtte til borgeren.

Efter dette forløb var både arbejdsgiver og borgeren så glade for samarbejdet, at arbejdsgiver tilbød at ansætte ham i et job med løntilskud. Jeg orienterede arbejdsgiveren om muligheden for at søge personlig assistance til de opgaver borgeren havde brug for støtte til. Men arbejdsgiver ønskede ikke at gøre brug af ordningen.

Da jeg ved, at en tæt opfølgning er afgørende for en vellykket ansættelse, tager jeg med jævne mellemrum ud på virksomheden og taler med borgeren. Ligesom borgeren har en åben telefonlinje til mig, hvis han har akut brug for støtte.

Fra beskyttet beskæftigelse til Job med Løntilskud

STAFF-konsulent i Aarhus fortæller:

Jeg var konsulent for en 32-årig mand med et medfødt udviklingshandicap, som hele sit liv havde gået på specialskole. Han blev førtidspensioneret som 18-årig, havde primært været tilknyttet beskyttet beskæftigelse, og han boede på et bofællesskab med en hjemmevejleder tilknyttet.

Det var borgerens hjemmevejleder, der foreslog borgeren at kontakte mig som STAFF-konsulent, idet hjemmevejlederen var orienteret om den igangværende STAFF indsats.

Under vores første samtale opdagede jeg, at denne borger havde særlige talenter indenfor filmområdet og en imponerende hukommelse om skuespillere og film. Vi talte om mulige praktikpladser for ham og kom frem til, at han havde en stor drøm om at arbejde i en biograf.

Jeg kontaktede en lokal biograf og efter den første samtale mellem lederen af biografen og borgeren, stod det også klart for biografejeren, at denne borger havde en særlig viden på området. Vi etablerede en praktikaftale, og der var i dette tilfælde behov for en længerevarende praktik, idet borgeren ikke havde været tilknyttet arbejdsmarkedet i mange år, og dermed havde brug for længere tid til at udvikle sine arbejdsmarkedskompetencer.

I takt med at borgeren følte sig fortrolig med arbejdspladsen og opgaverne, blev både hans arbejdstid og ansvarsområder udvidet. Ved slutsamtalen udtrykte arbejdsgiver stor begejstring for borgerens arbejdsindsats, og der var et gensidigt ønske om at etablere et ansættelsesforhold. Som STAFF-konsulent sørgede jeg for papirarbejdet, og borgeren er i dag ansat i sit drømmejob med løntilskud.

Fra kontanthjælp til fleksjob

STAFF Esbjerg fortæller:

Jeg blev i min egenskab som STAFF-konsulent kontaktet af en beskæftigelsessagsbehandler for en 25-årig kvinde med begrænset intelligens. Baggrunden var, at borgeren ønskede at komme i praktik, og sagsbehandleren ønskede en afklaring af borgerens samlede arbejdsevne.

Jeg indkaldte borgeren til samtale, og vi talte om borgerens afsluttede STU forløb. Borgeren gav udtryk for en særlig begejstring for den periode, hvor borgeren under STU forløbet havde været i praktik på et plejehjem.

Vi samarbejdede herefter tæt om at finde en egnet praktikplads og efter et par mislykkede praktikforløb, fandt vi frem til et ældrecenter, som passede rigtig godt til borgerens ønsker og forventninger. Vi etablerede en praktik og sideløbende med praktikken deltog borgeren i en café-klub, der er et mentortilbud for personer med udviklingshandicap i kommunen.

Formålet med at deltage i disse cafémøder for borgeren var at udvikle personlige kompetencer, forberede sig på et selvstændigt liv, samt at give borgeren tid til at udvide sit sociale netværk.

Da praktikken var slut, da var begge parter interesserede i et ansættelsesforhold. Jeg udarbejdede en grundig beskrivelse af praktikperioden, således at beskæftigelsessagsbehandleren kunne bruge oplysningerne i sin vurdering af borgerens samlede arbejdsevne. Borgeren blev på baggrund af denne praktik omfattet af fleksjobbestemmelserne og er nu ansat i sit drømmejob på ældrecenteret.

STAFF i medierne

100 udviklingshæmmede i job

Handicappet hjælp

Fast arbejde

Psykisk handicappede styrer campingpladsen

Udviklingshæmmede har succes med job

Sidst opdateret 8. aug 2016