Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

FUA2 - Fra underkendt til anerkendt på arbejdsmarkedet 2

Et målrettet forløb, der gennem coaching og samarbejde skaber nye og effektive redskaber til arbejdet med kandidater med psykosocial/kognitiv funktionsnedsættelse.

FUA2 - Fra Underkendt til Anerkendt på arbejdsmarkedet 2 - er et projekt, der har haft fokus rettet mod at styrke indsatsen i arbejdet med kandidater med psykosocial funktionsnedsættelse. Med udgangspunkt i teorien om ”Appreciative Inquiry” eller på dansk ”Den værdsættende samtale,” har projektet klædt sagsbehandlere og jobkonsulenter på til bedre at arbejde med gruppen af kandidater på en anerkendende og fordomsfri måde.

 

Det er væsentligt, at man på konstruktiv vis bruger sine egne personlige ressourcer i arbejdet. Det er ofte helt afgørende for at skabe fremdrift i samarbejdet med målgruppen. Derfor har et af målene for projektet været, at de enkelte deltagere sideløbende med coaching og erfaring fik en afklaring af, hvordan de bedre kan integrere tankerne om den anerkendende metode i deres daglige arbejde.

 

Et andet væsentligt element har været at udvikle det tværgående samarbejde i de deltagende kommuner omkring personer med psykosocial funktionsnedsættelse. Mangel på koordinering og struktur skaber utilfredshed og frustration, projektet har af den grund haft et nøje fokus rettet mod samarbejdet i de enkelte jobcentre med henblik på at skabe en klar og gennemskuelig struktur.

 

Download evalueringsrapporten

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 29. mar 2016