Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Erfaringsside over kampagnen ”Evner i fokus”

Formålet med kampagnen ”Søg job – evner i fokus” var at få flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet ved at stille skarpt på kompetencer frem for begrænsninger.

"Evner i fokus” var en landsdækkende kampagne, der fandt sted fra foråret 2011 til sommeren 2012. Ambitionen var at sikre en styrket tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

Kampagnen, der blev sat i gang af Beskæftigelsesministeriet, blev gennemført i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, virksomhedsnetværkene VFSA og Vinsa samt Specialfunktionen Job & Handicap.

Alle de mange initiativer i kampagnen handlede om at fokusere på kvalifikationerne og kompetencerne, uanset om man selv har et handicap, er en virksomhed på jagt efter nye medarbejdere, eller er en jobkonsulent, der skal hjælpe med at bane vejen.

Det kom der ny viden, nye metoder og konkrete resultater ud af. Dem kan du læse mere om her. 

Styrkede jobansøgere

Danske Handicaporganisationer gennemførte aktiviteter for jobsøgende med handicap. Formålet var gennem viden, inspiration og motivation at styrke de jobsøgende i konkurrencen om job. De konkrete resultater var:

 • Mere motiverede jobansøgere
 • Jobansøgere med styr på egne kompetencer og formidling af disse over for arbejdsgiver
 • Ledige der kom tættere på arbejdsmarkedet – og nogle, der kom i job
 • Mulighed for dialog med andre ledige med handicap om erfaringer på arbejdsmarkedet
 • Jobansøgere, der lærte at formidle deres skånehensyn konkret og konstruktivt, og med klart fokus på kompetencerne 

Jobcenterbesøg 

Stort set alle landets jobcentre fik i kampagneperioden et besøg, hvor medarbejderne fik inspiration til samarbejdet med jobsøgende med handicap og information om de kompenserende ordninger.

Læs mere om de lovgivningsmæssige støttemuligheder for personer med funktionsnedsættelse: http://bmhandicap.dk/

Karrieredage 

Karrieredagene havde til formål at fremme mødet mellem jobsøgende med handicap og virksomheder. Her kunne virksomheder og jobansøgere med handicap møde hinanden på en uforpligtende måde, deltagerne fik gode idéer til deres ansøgninger, hørte om virksomhedernes rekruttering, og virksomhederne blev klogere på at håndtere rekruttering og ansættelse af mennesker med handicap.

Karrieredage blev afholdt på følgende virksomheder:

 • Hotel Scandic i Aarhus
 • Lemvigh-Müller
 • Siemens
 • Post Danmark
 • Tryg
 • ISS
 • Region Midtjylland/Aarhus Universitetshospital
 • Grundfos
 • Pressalit

På karrieredagen hos forsikringsselskabet Tryg kunne deltagerne møde den 38-årige receptionist May, der sidder i kørestol, efter at have haft Polio som barn. Arrangementet blev omtalt i en artikel i Ballerup Bladet.

Se filmen "Handicap ingen hindring" på tryg.dk (nyt vindue)

Konceptet bag karrieredagene er udførligt beskrevet på metodevejviseren.dk (nyt vindue)

Fyraftensarrangementer 

Tanken bag fyraftensarrangementerne var, at virksomheder med gode erfaringer i at ansætte personer med funktionsnedsættelse indbød andre virksomheder til inspiration og vidensdeling. 

Der blev blandt andet afholdt fyraftensarrangementer hos Ikea i Odense og Danish Crown i Horsens. Her fortalte repræsentanter fra de to virksomheder om deres erfaringer med at have personer med funktionsnedsættelse ansat. 

Evaluering

Kampagnen er officiel afsluttet. De mange aktiviteter og samarbejdet mellem de involverede parter i kampagnen er efterfølgende blevet evalueret af Cabi.

Cabiweb.dk om evalueringen af "Søg job - evner i fokus" (nyt vindue)

Download evalueringen af "Søg job - evner i fokus" (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 15. aug 2016