Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

SJH projekter

SJH har af flere omgange været involveret i projekter.

Siden etableringen af Specialfunktionen Job & Handicap i 2007 har funktionen flere gange stået for/været involveret i flere projekter.

Kort beskrivelse af fire SJH projekter:

FUA

Fra Underkendt til Anerkendt på arbejdsmarkedet. Et projekt med det formål at afprøve, hvorvidt borgere langt fra arbejdsmarkedet kan komme i job gennem særlige samtaleteknikker.

Med udgangspunkt i coaching og NLP-teknikker har et specialiceret konsulentfirma arbejdet med at bistå en række borgere med at komme tættere på arbejdsmarkedet/i arbejde.

FUA 2

Fra Underkendt til Anerkendt på arbejdsmarkedet 2 - er et projekt, der har haft fokus rettet mod at styrke indsatsen i arbejdet med kandidater med psykosocial funktionsnedsættelse.

Med udgangspunkt i teorien om ”Appreciative Inquiry” har projektet klædt sagsbehandlere og jobkonsulenter på til bedre at arbejde med gruppen af kandidater på en anerkendende og fordomsfri måde. 

Evner i Fokus

"Evner i fokus” var en landsdækkende kampagne, der fandt sted fra foråret 2011 til sommeren 2012. Ambitionen var at sikre en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet for mennesker med funktionsnedsættelse.

Kampagnen, der blev sat i gang af Beskæftigelsesministeriet, blev gennemført i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, virksomhedsnetværkene VFSA og Vinsa samt Specialfunktionen Job & Handicap.

STAFF

STAFF-projektet var et 3-årigt Finanslovs-projekt, der havde til formål at sikre, at en større andel af de unge, der har gennemført STU-uddannelsen, får ansættelse på arbejdsmarkedet efterfølgende.

Lisbet Bo fra Specialfunktionen Job & Handicap var projektleder på STAFF, derudover var der ansat konsulenter til projektet i landets fem største kommuner.

Sidst opdateret 15. aug 2016