Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Regeringens handicapstrategi

I oktober 2013 udgav Regeringen den handicappolitiske handlingsplan: "Et samfund for alle".

Regeringen fremlagde i efteråret 2013 sine visioner for dansk handicappolitik med den handicappolitiske handlingsplan: "Et samfund for alle".

Som titlen indikerer, handler det i høj grad om inklusion. Regeringen vil arbejde for et inkluderende samfund præget af mangfoldighed, ligeværdighed og respekt for mangfoldighed. Et samfund, hvor alle gør en fælles indsats for at fjerne barrierer for lige deltagelse i fællesskabet, hvor hver enkelt får de bedst mulige vilkår for at træffe beslutninger om eget liv. Og et samfund, hvor ansvar og muligheder balancerer.

Hvordan det skal udmøntes i praksis, kan du læse mere om i handlingsplanen.

Sidst opdateret 2. dec 2015