Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Links

Specialfunktionen Job & Handicap har samlet en række links, som kan være nyttige i forbindelse med rådgivning, information og udvikling. Samtlige links åbner i nye vinduer.

Relevant for/i forbindelse med Link 
Borgere  Den uvildige konsulentordning på handicapområdet (DUKH)
Søg job - evner i fokus
Danske Handicaporganisationer 
Diagnoser  ADHD foreningen
Socialstyrelsens hjemmeside om ADHD
Blind/svagtsyn
Epilepsi
Ordblindhed
Håndbøger ADHD
Hjælpemidler Hjælpemiddelbasen
Socialstyrelsens side om hjælpemidler og velfærdsteknologi
Lanbrugsredskaber
Samarbejdspartnere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Cabi - bedre arbejde til flere
Center for Ligebehandling af handicappede (hjemmesiden opdateres ikke længere)
Danske Handicaporganisationer (DH)
Den uvildige konsulentordning på handicapområdet (DUKH)
Handicapidrættens Videnscenter
Tilgængelighed Statens Byggeforskningsinstitut
Uddannelse  Specialpædagogisk støtte (SPS)
UddannelsesGuiden
Videncentre  Socialstyrelsens 'Viden til gavn' om forskellige handicap
Videnscenter for landbrug
Castberggård
Ordblindeforeningen (hørelse)
Sidst opdateret 8. feb 2017