Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Blanketter

Oversigt over relevante blanketter, som du kan få brug for i forbindelse med kompensering.

Du kan frit downloade blanketterne på denne side. Du kan vælge at downloade som et word-dokument, hvor du kan skrive i dokumentet. Word-dokumenterne skal du gemme på din personlige computer.

Personlig assistance

Blanket til ansøgning om personlig assistance:

Blanket til opfølgning i forbindelse med fortsat bevilling af personlig assistance:

Blanket til anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance:

Blanket til brug for indsamling af praktiske oplysninger om arbejdsgiver og bevillingshaver:

Forslag til samtykkeerklæring, når der indhentes personlige oplysninger vedr. bevillingshaver fra andre myndigheder:

Forslag til et dialogskema, der kan anvendes i afklaringsfasen i forbindelse med virksomhedsbesøg, hvor det skal afgøres, om en borger er berettiget til personlig assistance, og om handicappet er foreneligt med jobbet:

Forslag til en kvittering for udført tolkearbejde, som jobcentret kan vælge at anvende:

Se flere eksempler på skrivelser mv. i Guiden, som Specialfunktionen Job & Handicap løbende opdaterer:

Hjælpemidler

Blanket AB441 skal tilgås fra KL's hjemmeside.

Privatpersoner skal have blanketten udleveret af jobcentret.

Isbryderordningen

Blanketter til brug i forbindelse med løntilskud skal tilgås fra KL's hjemmeside.

Mentorordningen

Blanket AB401 og AB405 skal tilgås fra KL`s hjemmeside.

Sidst opdateret 31. jan 2018